”Vi måste utnyttja tiden som ett verktyg, inte som en soffa.” - JOHN FITZGERALD KENNEDY